Top

Groeves en oude spoorbanen

Noord Frankrijk is een relatief onbekend gebied. De meeste Nederlanders doorkruisen dit prachtige gebied om zo snel mogelijk vakantiebestemmingen in het zuiden te bereiken. Zuid Frankrijk is zeker mooi, maar de rust en schoonheid van het landschap van de Lorraine trekt ons al jaren. Je kan er heerlijk wandelen, fotograferen, oude groeves en forten onderzoeken. Lekker klooien dus. Voor ons een megaklooigebied.  Elk jaar zoeken we in juni naar reptielen en amfibieën. Vooral oude groeves en spoorbanen blijken zeer interessant te zijn. inmiddels hebben we aardig wat oude groeves gezocht.

Een van de groeves langs de Maas
Door de lage waterstand en het heldere water zagen we overal watersalamanders. Vooral alpenwatersalamander en kamsalamander
Hoge stijlwanden met een mooie onderbegroeiing. In het water troffen we kamsalamander, vinpootsalamander en alpenwatersalamander aan.
Oude spoorbanen. Vaak een goed leefgebied voor reptielen. Hier troffen we verschillende geelgroene toornslangen aan.
Geelgroene toornslang (Coluber viridiflavus) bereikt in de Lorraine de noordgrens van zijn verspreidingsgebied. Noordelijkste vindplaatsen liggen bij Bar le duc.
Geelgroene toornslang (Coluber viridiflavus)
Ringslang (Natrix natrix)
Jonge ringslang met een dikkopje
Aspisadder (Vipera aspis) komt tot net onder Metz voor. Goede vindplaatsen zijn hier oude steengroeves
Aspisadder vrouwtje
Hazelworm (Angius fragilis)
Een ogenschijnlijk gave hazelworm lag op het pad. Bij nadere inspectie zagen we dat het dier bij de kop al helemaal weggevreten was.
De Maashelling bij Pagny la Blanche Cote
Cees Vermeer opent zijn professionele camervalkoffer
Cameravallen plaatsen in pure concentratie

Het Bos in

Het regionaal park de Lorraine kent grote bossen. Met name rond de stad Nancy.

Vuursalamander (salamandra salamandra) is hier gelukkig nog makkelijk te vinden
Cees moest even tussen door.
Ook exoten kan je tegen komen in de Lorraine. De roodbuikvuurpad is uitgezet in enkele vijvers.
Elk jaar hopen we dit mooie padje tegen te komen. De groengestipte pad (Pelodytes punctatus) zou volgens verschillende bronnen rond Commercy moeten zitten. Dit dier zat iets zuidelijker in Frankrijk (de Lot).
vlnr: Richard, Richard, Saskia, Ben, Arjan, Cees en Ronald. Guido neemt de foto. Juni 2017